Sales 04 - 2246.0888
   
  Sales 04 - 3514.7866
   
  Hotline: 0989.203.240
   

 

 

 • Lượt truy cập: 208230

 


PHYSIOTHERM - S
  PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY
  00679 - Dây nguồn
  00680 - Thanh đỡ đầu phát
  00681 - Đầu phát Ø16.5 cm
  00682 - C¸p nèi dÉn sãng
  00683 - Giá đỡ đầu phát
  PHỤ KIỆN MUA THÊM
  00684 - Điện cực sóng ngắn Ø 8cm
  00685 - Điện cực sóng ngắn Ø 12cm
  00686 - Điện cực sóng ngắn dạng phiến cong KT 40.5x22.5 cm
  00687 - Điện cực tấm KT 18x12 cm
  00688 - Điện cực tấm KT 25x14.5 cm
  00689 - Đai thắt điện cực KT 130x6 cm
  00691 - Điện cực kép
  00690 - Điện cực kép Ø 16cm